Vinkkejä opettajille

Yllättävän moni opettaja pelkää ehkä liiaksikin digitaalisten välineiden mukaanottoa opetukseen. Tuntuu, että suurelle osalle aikuisista, niin lasten vanhemmista kuin opettajistakin, on iskostunut mieleen, että lasten ruutuaikaa tulee rajoittaa. Osittain tämä periaate toki pitääkin paikkansa, sillä on tietysti tärkeää, etteivät lapset vietä ruudun äärellä liian pitkiä aikoja ja että lasten elämään mahtuu muutakin kuin ruutuaikaa. On tärkeää, että lasten elämään sisältyy myös riittävästi ulkoilua, lepoa ja liikuntaa! Kuitenkin tästä huolimatta laadukkaat pelit voivat olla oivallinen keino tukea opetusta – ne ovat nykyaikaa ja osa nykyaikaista opetusta! Olemme koonneet seuraavaan kappaleeseen vinkkejä opettajalle, joka miettii, kuinka opetuksellisia pelejä voisi käyttää hyödyksi opetuksessa. Nappaa parhaat vinkkimme talteen!

Vinkkimme

– Laadukkaat opetukselliset pelit ovat oivallinen tapa hajauttaa ryhmää. Voit tarjota edistyneimmille oppilaille digitaalisten pelien avulla lisätehtäviä ja taas toisaalta pelejä voidaan käyttää tukimateriaalina sellaisille oppilaille, joilla on selkeästi haasteita tiettyjen opetuksen osa-alueiden kanssa. Tällä tavoin digitaaliset materiaalit voivat auttaa tarjoamaan eriytettyä opetusta kunkin oppilaan kulloistenkin tarpeiden mukaan.
– Käytä oppimispelejä oman opetuksesi tukena – laadukas opetuspeli on tehokas opettaja, mutta sen ei pitäisi koskaan korvata täysin opettajan antamaa opetusta – ainoastaan tukea omaa opetustasi.
– Monet lapset pitävät pelaamisesta, minkä vuoksi pelejä onkin mahdollista käyttää hyödyksi pyrittäessä löytämään keinoja opetukseen, joka on lapselle erityisen mieluista. On todettu, että lapsi oppii uusia asioita huomattasti helpommin tehdessään jotakin itselleen erityisen mieluista kuin siinä tapauksessa, että opiskelusta uhkaa tulla pakkopullaa.
– Valitse käyttämäsi pelit erityisen huolella ja varmista niiden laadukkuus – älä käytä pelejä ainoastaan pelaamisen vuoksi. Laadukkaassa opetuspelissä esimerkiksi pelin hahmot ja ympäristöt kiinnostavat lasta ja lapsen on helppo samaistua niihin – ne ovat helposti lähestyttäviä ja tuntuvat lapsesta melkein kuin hyvältä ystävältä. Suloiset eläinhahmot ovat suosittuja opetuksellisten pelien hahmoja. Laadukkaan pelin sisältö on sellaista, että oppiminen käy kuin huomaamatta – kun lapsi pelaa tällaista laadukasta opetuspeliä, ei hänen ruutuaikansa ole suinkaan hukkaan heitettyä aikaa, vaan se voi tuottaa uskomattoman hyviä oppimistuloksia uskomattoman lyhyessä ajassa.
– Valitse käyttöösi sellaisia pelejä, joiden avulla voit helposti seurata oppilaiden kehittymistä sekä arvioida heidän tasoaan tietyn aihealueen osalta.
– On huomattu, että monesti yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen on paras tapa oppia – eikä virheitä tästä syystä kannatakaan liiaksi pelätä. Hyvää peliä pelatessaan lapsi saa nopeasti palautetta omasta osaamisestaan ja virheidenkin jälkeen hyvä peli kannustaa lasta yrittämään uudelleen.
– Maailma digitalisoituu nopeasti eikä opetustakaan enää voida pitää erillään tästä kehityskulusta. Digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää, että lapset oppivat jo pieninä käyttämään luonnollisella tavalla erilaisia digitaalisia välineitä ja pysyvät mukana kehityksen tahdissa!
– Digitaalisten oppimisvälineiden käytössä kannattaa noudattaa kuuluisaa kultaista keskitietä – ei rajoittaa kaikkea käyttöä, mutta ei myöskään sallia rajatonta pelien pelaamista ja verkon tuijottamista. Oikein käytettyinä laadukkaat digitaaliset välineet sekä opetukselliset pelit voivat auttaa opettajaa monipuolistamaan omaa opetustaan sekä tuomaan siihen uusia, nykyaikaisia aspekteja, jotka kiinnostavat lapsia ja tekevät oppimisesta hauskaa puuhaa!
– Jotta lapsi oppisi ajattelemaan itse on tärkeää antaa lasten tehdä asioita itse – kokeilla ja erehtyäkin. Laadukas opetuksellinen peli on tähän oivallinen keino, koska se antaa lapselle tähän hyvät mahdollisuudet.
– Monenlaiset aiheet sopivat opeteltaviksi digitaalisten välineiden ja opetuksellisten pelien kautta ja tarjolla onkin runsas määrä erilaisia materiaaleja ja pelejä, joista voi toisinaan olla vaikeaa valita juuri ne omaan tarkoitukseen ja omille oppilaille parhaiten sopivat pelit. Opetukselliset pelit sopivat mainiosti esimerkiksi kielten ja matematiikan opetukseen ja opiskeluun.