Vinkit vanhemmille

Moni vanhempi pitää erittäin tärkeänä lasten ruutuajan rajoittamista. Monesti tuntuu, että tätä pidetään jopa hyvän vanhemmuuden mittana ja että vanhempia, jotka antavat lastensa käyttää digitaalisia välineitä, saatetaan jopa hieman karsastaa. Kuten edelliselläkin sivulla jo ehdittiin todeta, on tietysti tärkeää, etteivät lapset vietä ruudun äärellä liian pitkiä aikoja ja että lasten elämään mahtuu muutakin kuin ruutuaikaa – on erittäin tärkeää, että lasten elämään sisältyy myös riittävästi ulkoilua ja liikuntaa! On tärkeää huolehtia myös siitä, että lapset saavat riittävästi lepoa ja että heillä on aikaa esimerkiksi palautua riittävästi päiväkoti- ja koulupäivien jälkeen. Liiallinen ruutuaika saattaa häiritä lapsen unta, aiheuttaa levottomuutta sekä viedä aikaa esimerkiksi ulkoilulta ja liikkumiselta. Kuitenkin tästä huolimatta laadukkaat pelit voivat olla oivallinen keino antaa lapselle tilaisuus oppia lasta miellyttävällä tavalla, kunhan vain tässäkin asiassa muistetaan kulkea sitä kuuluisaa keskitietä. Laadukkaat opetukselliset pelit ovat nykyaikaa ja osa nykyaikaista opetusta!
Yleensä lapset pitävät pelaamisesta, minkä vuoksi pelejä onkin mahdollista käyttää hyödyksi pyrittäessä löytämään lapselle mieluisia tapoja oppia uusia asioita. Lapsi oppii uusia asioita huomattasti helpommin tehdessään jotakin itselleen erityisen mieluista kuin siinä tapauksessa, että opiskelusta uhkaa tulla pakkopullaa ja juuri tässä laadukkaat opetuspelit voivat olla avuksi.

Muista kuitenkin valita lapsesi pelit erityisen huolella ja varmista niiden laadukkuus – älä käytä pelejä ainoastaan pelaamisen vuoksi. Kerromme seuraavassa kappaleessa, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota peliä valittaessa.

Millaisia opetuksellisia pelejä kannattaa valita lapselle?

Mistä sitten tunnistaa laadukkaan opetuspelin? Ensinnäkin laadukkaassa opetuspelissä pelin hahmot ja ympäristöt kiinnostavat lasta ja lapsen on helppo samaistua niihin – ne ovat sekä helposti lähestyttäviä että tuntuvat lapsesta melkein kuin hyvältä ystävältä. Suloiset eläinhahmot ovatkin suosittuja opetuksellisten pelien hahmoja. Kannattaa miettiä etukäteen, millaisista hahmoista oma lapsesi pitää ja millainen peli voisi kiinnostaa juuri omaa lastasi.

Tärkeintä on tietysti pelin sisältö. Kannattaakin selvittää, kuka pelin on laatinut – onko sen tekemisessä ollut mukana pedagogeja ja onko se suunniteltu nimenomaan lapsen oppimista silmällä pitäen. Laadukkaan opetuspelin sisältö on sellaista, että oppiminen käy lapselta kuin huomaamatta – kun lapsi pelaa tällaista laadukasta opetuspeliä, ei hänen ruutuaikansa ole suinkaan hukkaan heitettyä aikaa, vaan se voi tuottaa uskomattoman hyviä oppimistuloksia uskomattoman lyhyessä ajassa – ja erityisen mielekkäällä tavalla.

Lasten kohdalla monesti yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen on paras tapa oppia – eikä virheitä tästä syystä kannatakaan liikaa pelätä. Osa lapsista saattaa pelätä virheiden tekemistä niin paljon, että pelkää kokeilla uusia asioita tai yrittää yleensäkään yhtään mitään, mitä ei tiedä varmasti osaavansa. Laadukasta opetuspeliä pelatessaan lapsi saa kuitenkin nopeasti palautetta omasta osaamisestaan ja virheidenkin jälkeen hyvä peli kannustaa lasta yrittämään uudelleen. Hyvässä pelissä virheistä ei tehdä suurta numeroa, vaan niistä voidaan ottaa opiksi ja virheen jälkeen peli jatkuu aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Eräs tärkeimmistä asioista, joita vanhemmat voivat opettaa lapselleen, on opettaa häntä tekemään asioita ihan itse ja ajattelemaan itsenäisesti. Jotta lapsi oppisi itsenäiseksi on tärkeää antaa hänen tehdä asioita itse – kokeilla ja erehtyäkin. Myös tässä suhteessa laadukas opetuksellinen peli on oivallinen keino, koska se antaa lapselle oivan tilaisuuden tehdä asioita itse – kokeilla ja myös erehtyä.

Kun valitset lapsellesi sopivaa peliä, kannattaa ehdottomasti noudattaa pelivalmistajien ikärajoituksia. Tämän lisäksi kannattaa lukea valmistajien ikäsuositukset, jotka antavat osviittaa siitä, minkä ikäisille pelit on suunnattu.