Meistä

Näillä sivuilla kerromme siitä, kuinka erilaisia ohjelmistoja voidaan käyttää hyödyksi lasten opetuksessa. Osa opettajista pelkää ehkä liiaksikin digitaalisten välineiden mukaanottoa opetukseen – suurelle osalle on iskostunut mieleen, että lasten ruutuaikaa tulee rajoittaa. Osittain tämä toki pitääkin paikkansa – on tietysti tärkeää, etteivät lapset vietä ruudun äärellä liian pitkiä aikoja ja että lasten elämään mahtuu muutakin kuin ruutuaikaa. Lasten elämään tulee sisältyä myös riittävästi ulkoilua ja liikuntaa! Tästä huolimatta laadukkaat pelit voivat olla oivallinen keino tukea opetusta – ne ovat nykyaikaa ja osa nykyaikaista opetusta.

Laadukkaiden opetuksellisten pelien avulla opettaja voi esimerkiksi hajauttaa ryhmää. Hän voi tarjota edistyneimmille oppilaille digitaalisten pelien avulla lisätehtäviä ja taas toisaalta pelejä voidaan käyttää tukimateriaalina sellaisille oppilaille, joilla on selkeästi haasteita tiettyjen opetuksen osa-alueiden kanssa. Näin digitaaliset materiaalit voivat auttaa tarjoamaan eriytettyä opetusta kunkin oppilaan tarpeiden mukaan.
Laadukas opetuspeli on tehokas opettaja ja kiinnostaa lasta. Lapsi oppii uusia asioita huomattasti helpommin tehdessään jotakin itselleen erityisen mieluista kuin siinä tapauksessa, että opiskelusta uhkaa tulla pakkopullaa. Laadukkaassa opetuspelissä pelin hahmot ja ympäristöt kiinnostavat lasta. Lapsen on helppo samaistua niihin. Kun lapsi pelaa jotakin laadukasta opetuspeliä, ei hänen ruutuaikansa ole suinkaan hukkaan heitettyä aikaa, vaan se voi tuottaa uskomattoman hyviä tuloksia uskomattoman lyhyessä ajassa.

Hyvä peli antaa opettajalle valmiuksia seurata lasten kehitystä sekä arvioida heidän tasoaan tietyn aihealueen osalta. Hyvä peli auttaa myös lapsia oppimaan kivalla ja luovalla tavalla. Monesti yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen on paras tapa oppia – eikä virheitä tästä syystä kannatakaan liiaksi pelätä. Peliä pelatessaan lapsi saa nopeasti palautetta omasta osaamisestaan ja virheidenkin jälkeen hyvä peli kannustaa lasta yrittämään uudelleen. Hyvän pelin hahmot ovat helposti lähestyttäviä ja tuntuvat lapsesta melkein kuin hyvältä ystävältä. Suloiset eläinhahmot ovat suosittuja opetuksellisten pelien hahmoja.

Kenelle sivumme on suunnattu?

Sivumme on suunnattu alakouluikäisten lasten opettajille sekä vanhemmille ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita lasten opetuksellisista peleistä sekä niiden hyödyntämisestä opetuksessa. Pyrimme antamaan sivuillamme vinkkejä siitä, kuinka laadukkaita opetuksellisia pelejä voi hyödyntää nykyaikaisen opetuksen tukena.
On jo aika irtisanoutua ajattelusta, jonka mukaan digitaaliset materiaalit eivät sovi pienten lasten opetukseen. Maailmamme digitalisoituu hurjaa vauhtia eikä opetustakaan enää voida pitää erillään tästä kehityskulusta. On tärkeää, että lapset oppivat jo pieninä käyttämään luonnollisella tavalla erilaisia digitaalisia välineitä ja pysyvät mukana kehityksen tahdissa!

Toki vanhempien tehtävä on edelleenkin huolehtia siitä, ettei lasten ruutuaika veny liian pitkäksi, mutta tässäkin asiassa voisi olla hyvä kulkea sitä kuuluisaa kultaista keskitietä – ei rajoittaa kaikkea käyttöä, mutta ei myöskään sallia rajatonta pelien pelaamista ja verkon tuijottamista. Oikein käytettyinä laadukkaat digitaaliset välineet ja opetukselliset pelit voivat auttaa opettajaa monipuolistamaan omaa opetustaan sekä tuomaan siihen uusia, nykyaikaisia aspekteja, jotka kiinnostavat lapsia ja tekevät oppimisesta hauskaa puuhaa!

Oppimisessa on tärkeää antaa lasten tehdä asioita itse – kokeilla ja erehtyäkin. Laadukas opetuksellinen peli antaa lapselle tähän hyvät mahdollisuudet. Millaisia asioita sitten voi opetella pelien kautta? Vaikka millaiset aiheet sopivat opeteltaviksi digitaalisten välineiden ja opetuksellisten pelien kautta! Tarjolla on runsas määrä erilaisia materiaaleja ja pelejä ja toisinaan voikin olla vaikeaa valita tästä runsaudentulvasta juuri ne omaan tarkoitukseen parhaiten sopivat pelit. Opetukselliset pelit sopivat erinomaisesti esimerkiksi kielten ja matematiikan opetukseen ja opiskeluun. Erilaisten kielipelien avulla sanasto aukeaa helposti ja nopeasti ja laadukkaat matematiikan opetukseen tarkoitetut pelit voivat auttaa lasta harjoittelemaan vaikeita asioita yhä uudelleen ja uudelleen ilman, että harjoittelu tuntuu pakkopullalta.

Haluamme lopuksi kiittää sponsoriamme Suomen Lotto ja Suomennetticasinot.com saamastamme tuesta